Druhny i Druhowie,

Przypominam, że zgodnie z Uchwałą nr 81/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 18 maja 2013 r. w sprawie podstawowej składki członkowskiej z z późniejszymi zmianami jeszcze obowiązującą), podstawą do naliczenia należnych składek są informacje z Ewidencji ZHP z pierwszego dnia miesiąca rozpoczynającego kwartał. W związku z powyższym 1 lipca jest dniem naliczenia należnych składek przez GK ZHP za III kwartał. Dlatego wszelkie zmiany w SEH należy dokonać do 30 czerwca 2017 r. W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt z Administratorem Lokalnym SEH Hufca Wrocław phm. Tomaszem Dobrzańskim – tomasz.dobrzanski@zhp.net.pl

Comments

comments